måndag 7 mars 2011

Tillfälle för framläggning av exjobb fre 15 april

Hej.

Det tidigare föreslagna framläggningstillfället den 14 februari blev inställt på grund av bristande intresse. Nu anslår jag ett nytt tillfälle att lägga fram era exjobb fredagen den 15 april efter lunch (13-15) och det kommer att bli en framläggning då eftersom det redan har anmält sig en person till detta tillfälle.

Som vanligt ska man lämna in sitt arbete en vecka dessförinnan och det är just själva inlämningen som är den definitiva anmälan till framläggningstillfället. Du bör dessförinnan ha fått godkänt av din handledare att lägga fram exjobbet, men du ska i vilket fall skicka in ditt arbete till både mig och handledare samtidigt (per mail).

Tror du att du kommer att lägga fram ditt arbete den 15 april? Skriv i så fall ett mail och meddela mig!

/Daniel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Analytics