torsdag 25 november 2010

Schema för exjobbsframläggning 1/12 kl 13-15

.
Tre examensarbeten inom medieteknik (15 hp) kommer att läggas fram onsdagen den 1 december. Vi håller till i seminarierum 1635 inne på avdelningen för Medieteknik.

Egentligen borde framläggningen vara färdig till 14.30, men det finns en extra halvtimme schemalagd ifall det drar ut på tiden (vilket händer ibland).

De tre exjobben som ska presenteras är:

- 13.00 - 13.30- Amel Wely och Dhavyd Vanderlei, "Personlig integritet i sociala medier: En studie av ungdomars privatliv på Facebook"
- 13.30 - 14.00 Joakim Rydén Sjöstrand, "Webtjänst för oetablerade band"
- 14.00 - 14.30 Gabriel Wärmby, "Musik och ärendehanteringssystem för musikförlag"

Alla är välkomna!

/Daniel Pargman

tisdag 16 november 2010

Ska du göra ditt hexjobb detta läsår?

Hej.

Har kommer ett mycket attaktivt erbjudande till er alla.

I vår kommer alla studenter som läser till kandidat i medieteknik att göra sina 15-hp kandidatexjobb i kursen DM129X. Den kursen är mycket strukturerad med tydliga milstolpar och deadlines. Eftersom de flesta som läser till kandidat vill läsa till en masters efter tredje året så måste man vara färdig till sommaren. Kursen börjar efter jul och löper på halvfart under hela vårterminen.

Ni är alla välkomna att följa den kursen både vad beträffar föreläsningar, seminarier och grupphandledning. Att avsätta tid till att gå kursen, att följa den hela terminen och att läsa den under en bestämd tidsperiod tillsammans med andra studenter kommer i det närmaste att garantera att ni kommer att bli färdiga med era exjobb till sommaren. Ni offrar en del frihet, men får i gengäld ta del av en struktur som framgångsrikt stödjer och driver fram färdiga exjobb (i tid). Om ni tycker att detta låter intressant kommer ni alltså att i möjligaste mån att delta i den kursen på samma villkor som kandidat-studenterna.

Om du tycker att detta låter intressant bör du läsa om kursen. Titta speciellt på den (preliminära) studiehandledning som finns och fundera över vad detta skulle innebära för dig. Titta även på de utmärkta uppsatsförslag som finns.

Observera att det finns vissa skillnader mellan era och dessa exjobb. Eftersom kexjobben har en tight tidsplan uppmuntras de till att *inte* göra sina exjobb på ett företag. Att jobba på ett företag är visserligen bra på många sätt och vis, men risken att exjobbet inte blir färdigt i tid ökar och därför utgör det ett potentiellt problem. Om du vill göra ditt exjobb i ett företag till våren är det alltså hög tid att du börjar fixa med detta exakt just omedelbart bums!

Om du har några frågor bör du ställa dem här, i form av kommentarer till detta blogginlägg. Då kan jag svara på dem här och alla andra kan också se både frågan och svaret. Frågor av mer privat karaktär kan istället skickas till mig per mail.

tisdag 9 november 2010

Framläggning av exjobb 1 december

.
Onsdagen den 1 december på eftermiddagen (i rum 1635) kommer det att vara framläggning av examensarbeten inom medieteknik (15 hp, högskoleingenjörsutbildningen). Fem personer har anmält intresse för att lägga fram sina exjobb då:

  • Dhavyd Vanderlei och Amel Wely, "Personlig integritet i sociala medier: En studie av ungdomars privatliv på Facebook" (handledare: Daniel Pargman, examinator: Nils Enlund).
  • Joakim Rydén Sjöstrand, "Webbtjänst för oetablerade band" (handledare: Henrik Eriksson)
  • Gabriel Wärmby, "Ärendehantering av musik för musikförlag" (handledare: Alex Jonsson)
  • Rob F. Blom, "Den självlärande organisationen - E-lärande i kommunal förvaltning med hjälp av instruktionsfilmer"(handledare: Stefan Hrastinski). Senarelagd framläggning!
Ett mer detaljerat schema kommer först några dagar dessförinnan, när alla exjobben har blivit inlämnade (eller inte).

fredag 29 oktober 2010

Nytt tillfälle för exjobbsframläggning HT 2010

Det har varit två tillfällen att lägga fram exjobb denna termin; direkt efter sommaren och sedan för ca 1.5 månader sedan (mitten av september).

Vi ska ha ett till tillfälle att lägga fram exjobb denna termin (eller kanske två ifall många är nästan färdiga).

För att utröna intresset för att lägga fram sina exjobb har jag denna gång skapat en doodle där ni kan "rösta" om när ni som börjar bli klara skulle vilja lägga fram era exjobb. Om du siktar på att bli klar innan jul bör du alltså gå till denna doodle och fylla i de tillfälle som skulle passa dig.

Hälsningar

/Daniel Pargman, kursansvarig.

onsdag 8 september 2010

Schema för exjobbsframläggning 15/9 kl 9.30-12

.
Nästa vecka kommer 5 exjobb att läggas fram enligt följande:

- 09.00 - 09.30 Pontus Wiehager, "Utvärdering av interaktionsdesign på en shoppingportal"
- 09.30 - 10.00 Ola Ström & Chen-Pong Lam, "Hantering av kundrelationer i sociala medier"
- 10.00 - 10.30- Nadine Nordlund & Emelie Rutqvist Larsson, "Utvärdering av Antidiskrimineringsbyråns (ADB) hemsida samt optimering av dess tillgänglighet och användbarhet"
10.30 - 11.00 Marcus Bogren Ericsson, "The sound of reality. Simulated spatial acoustics in modern game worlds"
- 11.00 - 11.30 Kaniz Fatema, "Datorspel i matematikundervisningen. En studie om lärares attityder kring att använda datorspel i matematikundervisningen"

Det finns en extra halvtimme schemalagd ifall det drar ut lite på tiden (vilket händer ibland).

Alla är välkomna! Vi håller till i seminarierum 1635 inne på avdelningen för Medieteknik.

/Daniel Pargman
.

tisdag 31 augusti 2010

Tillfälle för framläggning av exjobb 15 september

.
Det var många som lade fram sina exjobb nyligen, men jag har fått indikationer på att fler vill lägga fram sina exjobb "inom kort". Därför har jag planerat in ett nytt tillfälle för att lägga fram exjobb om några veckor, onsdagen den 15 september på förmiddagen.

Om du vill lägga fram ditt exjobb då vill jag att du skriver ett mail till mig och berättar det.

Överhuvudtaget planerar jag in tillfällen för framläggning av era exjobb när det finns tillräckligt stort intresse (minst tre personer). Alltså är jag även tacksam om du skickar ett mail till mig ifall du har för avsikt att lägga fram ditt exjobb senare denna termin (oktober-december).

Om du vill lägga fram ditt exjobb den 15 september ska du lämna in det en vecka dessförinnan (8 september). Observera att din handledare måste godkänna att ditt exjobb är "framläggningsbart" innan du får gå upp. Alltså bör du skicka det färdiga exjobbet både till din handledare samt till mig (examinator). Du bör förstås över huvud taget ha löpande kontakt med din handledare i slutskedet av exjobbandet.
.

måndag 16 augusti 2010

Schema för exjobbsframläggningar 18 + 20 augusti

.
Denna vecka kommer inte mindre än nio exjobb att läggas fram enligt följande:

Onsdag 18 augusti kl 10.00 - 12.00 i rum 1635
- Gullberg, "Environmental labels for computer equipment. A study of procurement of IT products for sustainable development"
- Wictorsson, "Samplade instrument - Ett alternativ till verkliga musiker?"
- Bergschöld, "Rich media som annonsform för Bidster"

Onsdag 18 augusti kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Nathanson & Åkesson, "Recensera recensenten"
- Persson & Bergh, "När företagen möter kunderna - En studie i social marknadsföring"
- Bergqvist & Hakami, "Ljud & Storbild - Möjligheter och begränsningar"

Fredag 20 augusti kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Nilsson & Hallberg, "Kontextigenkänning: Igenkänning av gång och språng via en accelerometer"
- Szabo, "How to emulate the Super Saw"
- Kassahun, "Audio video synchronization problems"

Alla intresserade är välkomna!
.

onsdag 26 maj 2010

Exjobbsrapporten

.
Det finns ett officiellt CSC-dokument (pdf) som handlar om hur en exjobbsrapport ser ut från början till slut och på längden och tvären. Av speciellt intresse kan de sista sidorna vara som innehåller checklistor på vad som gäller för bilder, tabeller, referenser och så vidare.

Det finns även en icke-obligatorisk Word-mall (doc) som man kan använda ifall man använder detta program. I annat fall bör man titta på den och härma den (lägga sig nära hur saker och ting ser ut i den mallen).
.

fredag 21 maj 2010

Schema för exjobbsframläggningarna 25-26 maj

.
Nästa vecka kommer sex exjobb att läggas fram enligt följande:

Tisdag 25 maj kl 10.00 - 12.00 i rum 1635
- Johansson & Ekström, utan titel
- Sandholm & Lind, "Går det att i realtid skicka strömmande video uppläng genom 4G-nätet för nyhetsrapportering i ett högupplöst TV-format?"
- Norberg, "GPS och distansmätning med iPhone"

Onsdag 26 maj kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Rosengren & Norén, "Augmented reality & heads-up displayer i bilar"
- Björkgren & Nilsson Tuorda, "Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion"
- Ericson, "Status: Tillgänglig - Funktioner och gränssnitt som stödjer de äldsta användarna av internet som social mötesplats.

Alla intresserade är välkomna!
.

måndag 17 maj 2010

Rutiner för exjobbsframläggning

.
Så här går själva framläggningen till:

Varje exjobb behandlas under 30 minuter och ett exjobbspass omfattar 3-4 exjobb (1.5 - 2 timmar). Ni som lägger fram era exjobb närvarar på hela passet och förutom att presentera ert eget exjobb är ni alltså publik till varandras. Gäster är välkomna och speciellt välkomna är de som ska påbörja sina egna exjobb eller som för närvarande håller på att skriva dem. Det kan vara en mycket bra idé att se hur framläggningen går till och att därigenom få en bättre uppfattning om vad allt ert exjobbande ska resultera i.

Schemat för framläggningstillfället fastställs först efter deadline för inlämningen (dvs i detta fall på onsdag eller torsdag denna vecka). Framför gärna ifall ni har speciella önskemål om framläggningstid i samband med att ni lämnar in era arbeten (se tidigare inlägg angående inlämningen).

Under själva framläggningen har ni ca 15 minuter på er för att presentera ert arbete - försök att hålla den tiden (testa att presentera minst en gång innan och håll då också ett öga på klockan). Därefter följer 5-10 minuter för frågor från mig och andra närvarande och 5-10 minuter med avslutande kommentarer från examinator (mig). Detta resulterar därefter (vanligtvis) i mer eller mindre omfattande önskemål om kompletteringar/ändringar innan exjobbet kan betraktas som färdigt.

Ni kan presentera ert exjobb genom att ansluta er dator till en OH-kanon eller genom att ta med ett USB-minne (och hoppas på att kunna låna annans dator). Det går att presentera genom att anteckna på tavlan men det är ovanligt.

Här är några tips som kan hjälpa er att lägga upp er presentation. Välj någon eller några av dessa "ingångar" till era uppsatser ifall det passar er.

- Det här examensarbetet handlar om…
- Vi har valt att skriva vårt examensarbete om…
- Jag kom på idén att skriva om detta för att...
- Det jag tyckte var intressant med den här ämnet var…
- Frågan om varför… tycker jag är speciellt intressant för att…
- För att kunna besvara den frågan började vi med att... därefter... till slut...
- Något vi inte lyckades med helt ut var att...
- I efterhand har jag insett att jag borde ha...
- Något som vi kunde ha utvecklat/funderat lite mer på/borde ha gjort/ har missat är…
- Ett sätt att gå vidare med det här ämnet tror jag skulle kunna vara att…


PS. Glöm inte att ta med gröna lapparna när du lägger fram ditt arbete!
.

tisdag 4 maj 2010

Framläggning av exjobb i augusti

.
Jag har tidigare meddelat att det kommer att vara möjligt att lägga fram era arbeten efter sommaren, i augusti. Mer specifikt kommer detta tillfälle att inträffa onsdagen den 18 augusti.

Hör av dig till mig med ett mail ifall du vill lägga fram ditt exjobb då. Det måste vara färdigt/inlämnat (per mail) en vecka dessförinnan till din handledare OCH till mig, det vill säga senast onsdagen den 12 augusti. Din handledare gör en bedömning huruvida ditt exjobb är "framläggningsbart" och jag som examinator kommer därefter att läsa/examinera det.

Ni kommer därefter att ha till den 23 augusti på er för att korrigera uppsatsen för att den ska hinna rapporteras in innan terminen officiellt börjar (ifall ni ska läsa en inriktning i höst).

fredag 30 april 2010

Framläggning av exjobb i vår (extra datum)

.

Hej.


Det ser ut att eventuellt bli fullt (7 exjobb eller fler som ska läggas fram) onsdagen den 26 maj (kl 13-17). Därför har jag även avsatt/bokat tisdagen 25 maj kl 10-12 för framläggning av hexjobb.


Hör av dig ifall du vill/tror att du kan lägga fram ditt exjobb då. Det måste vara färdigt/inlämnat (per mail) en vecka dessförinnan till din handledare OCH till mig, det vill säga senast tisdagen den 18 maj vid midnatt (officiell deadline från och med nu!).


Din handledare gör en bedömning om ditt exjobb är "framläggningsbart" och jag (examinator) läser det inför själva framläggningen.


Jag kommer att återkomma med mer detaljerade scheman inför framläggningen här, men inte förräns deadline för att lämna in exjobben passerats och jag har namn och titlar på de som verkligen "når i mål" innan sommaren. Själva framläggningen är dock öppen för alla - det kan vara en bra idé att komma och lyssna på några exjobb som presenteras ifall ni själva är igång och vill få en uppfattning om hur processen ser ut.


måndag 26 april 2010

Uppsatsguiden

.
Uppsatsguiden verkar vara en bra online-resurs för dig som ska skriva ditt examensarbete! Det finns till och med en sökruta så att du kan söka på något du undrar över och hitta det.
.

onsdag 21 april 2010

Exjobbsframläggning i maj

.
Det kommer att finnas tillfällen att lägga fram era exjobb nu i maj. Jag har närmare bestämt schemalagt ett tillfälle under vecka 21, onsdagen den 26 maj på eftermiddagen (kl. 13-17) i rum 1635 på avdelningen för Medieteknik (Lindstedsvägen 3, 6 trappor).

Om du/ni tror att ni blir färdiga och vill presentera ditt/ert exjobb vid det tillfälle vore jag tacksam om jag kunde få ett mail om detta redan nu. Under dessa fyra timmar finns det möjlighet att presentera max 7 exjobb och om fler vill presentera sina exjobb innan sommaren behöver jag boka ytterligare ett tillfälle under samma vecka. (Om du hör av dig i allra sista stund kan det alltså bli problem om det inte finns någon plats kvar).

Det kommer också att finns möjlighet att presentera sitt exjobb efter sommaren, i augusti (någon gång mellan 16-26 augusti).

Om du vill lägga fram ditt exjobb den 26 maj måste du lämna in ditt exjobb senast en vecka dessförinnan, det vill säga onsdagen den 19 maj. Du lämnar in exjobbet till din handledare (med en kopia till mig). Din handledare måste därefter godkänna ditt exjobb för framläggning innan du kan få gå upp med det. Att det är godkänt av din handledare betyder inte att det är färdigt, men det betyder att det är tillräckligt bra för att kunna presenteras vid detta tillfälle.

Ställ gärna frågor i form av kommentarer till detta inlägg så att andra kan se frågor + svar!

Hälsningar

/Daniel Pargman

torsdag 15 april 2010

Framläggning av exjobb i vår

.
Många satsar på att bli färdiga med sina exjobb innan sommaren. Det kommer att schemaläggas tillfällen för framläggning i slutet av maj, troligtvis under vecka 21. Detta kommer att spikas nästa vecka och information kommer att publiceras här.

För att presentera era exjobb innan sommaren måste ni lämna in dem ca en vecka i förväg för att få dem godkända för framläggning dels av er handledare och också av examinator.

Det kommer också att finnas möjlighet att presentera era exjobb i augusti för de som inte hinner färdigt innan sommaren.Google Analytics