fredag 30 april 2010

Framläggning av exjobb i vår (extra datum)

.

Hej.


Det ser ut att eventuellt bli fullt (7 exjobb eller fler som ska läggas fram) onsdagen den 26 maj (kl 13-17). Därför har jag även avsatt/bokat tisdagen 25 maj kl 10-12 för framläggning av hexjobb.


Hör av dig ifall du vill/tror att du kan lägga fram ditt exjobb då. Det måste vara färdigt/inlämnat (per mail) en vecka dessförinnan till din handledare OCH till mig, det vill säga senast tisdagen den 18 maj vid midnatt (officiell deadline från och med nu!).


Din handledare gör en bedömning om ditt exjobb är "framläggningsbart" och jag (examinator) läser det inför själva framläggningen.


Jag kommer att återkomma med mer detaljerade scheman inför framläggningen här, men inte förräns deadline för att lämna in exjobben passerats och jag har namn och titlar på de som verkligen "når i mål" innan sommaren. Själva framläggningen är dock öppen för alla - det kan vara en bra idé att komma och lyssna på några exjobb som presenteras ifall ni själva är igång och vill få en uppfattning om hur processen ser ut.


måndag 26 april 2010

Uppsatsguiden

.
Uppsatsguiden verkar vara en bra online-resurs för dig som ska skriva ditt examensarbete! Det finns till och med en sökruta så att du kan söka på något du undrar över och hitta det.
.

onsdag 21 april 2010

Exjobbsframläggning i maj

.
Det kommer att finnas tillfällen att lägga fram era exjobb nu i maj. Jag har närmare bestämt schemalagt ett tillfälle under vecka 21, onsdagen den 26 maj på eftermiddagen (kl. 13-17) i rum 1635 på avdelningen för Medieteknik (Lindstedsvägen 3, 6 trappor).

Om du/ni tror att ni blir färdiga och vill presentera ditt/ert exjobb vid det tillfälle vore jag tacksam om jag kunde få ett mail om detta redan nu. Under dessa fyra timmar finns det möjlighet att presentera max 7 exjobb och om fler vill presentera sina exjobb innan sommaren behöver jag boka ytterligare ett tillfälle under samma vecka. (Om du hör av dig i allra sista stund kan det alltså bli problem om det inte finns någon plats kvar).

Det kommer också att finns möjlighet att presentera sitt exjobb efter sommaren, i augusti (någon gång mellan 16-26 augusti).

Om du vill lägga fram ditt exjobb den 26 maj måste du lämna in ditt exjobb senast en vecka dessförinnan, det vill säga onsdagen den 19 maj. Du lämnar in exjobbet till din handledare (med en kopia till mig). Din handledare måste därefter godkänna ditt exjobb för framläggning innan du kan få gå upp med det. Att det är godkänt av din handledare betyder inte att det är färdigt, men det betyder att det är tillräckligt bra för att kunna presenteras vid detta tillfälle.

Ställ gärna frågor i form av kommentarer till detta inlägg så att andra kan se frågor + svar!

Hälsningar

/Daniel Pargman

torsdag 15 april 2010

Framläggning av exjobb i vår

.
Många satsar på att bli färdiga med sina exjobb innan sommaren. Det kommer att schemaläggas tillfällen för framläggning i slutet av maj, troligtvis under vecka 21. Detta kommer att spikas nästa vecka och information kommer att publiceras här.

För att presentera era exjobb innan sommaren måste ni lämna in dem ca en vecka i förväg för att få dem godkända för framläggning dels av er handledare och också av examinator.

Det kommer också att finnas möjlighet att presentera era exjobb i augusti för de som inte hinner färdigt innan sommaren.Google Analytics