tisdag 31 augusti 2010

Tillfälle för framläggning av exjobb 15 september

.
Det var många som lade fram sina exjobb nyligen, men jag har fått indikationer på att fler vill lägga fram sina exjobb "inom kort". Därför har jag planerat in ett nytt tillfälle för att lägga fram exjobb om några veckor, onsdagen den 15 september på förmiddagen.

Om du vill lägga fram ditt exjobb då vill jag att du skriver ett mail till mig och berättar det.

Överhuvudtaget planerar jag in tillfällen för framläggning av era exjobb när det finns tillräckligt stort intresse (minst tre personer). Alltså är jag även tacksam om du skickar ett mail till mig ifall du har för avsikt att lägga fram ditt exjobb senare denna termin (oktober-december).

Om du vill lägga fram ditt exjobb den 15 september ska du lämna in det en vecka dessförinnan (8 september). Observera att din handledare måste godkänna att ditt exjobb är "framläggningsbart" innan du får gå upp. Alltså bör du skicka det färdiga exjobbet både till din handledare samt till mig (examinator). Du bör förstås över huvud taget ha löpande kontakt med din handledare i slutskedet av exjobbandet.
.

måndag 16 augusti 2010

Schema för exjobbsframläggningar 18 + 20 augusti

.
Denna vecka kommer inte mindre än nio exjobb att läggas fram enligt följande:

Onsdag 18 augusti kl 10.00 - 12.00 i rum 1635
- Gullberg, "Environmental labels for computer equipment. A study of procurement of IT products for sustainable development"
- Wictorsson, "Samplade instrument - Ett alternativ till verkliga musiker?"
- Bergschöld, "Rich media som annonsform för Bidster"

Onsdag 18 augusti kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Nathanson & Åkesson, "Recensera recensenten"
- Persson & Bergh, "När företagen möter kunderna - En studie i social marknadsföring"
- Bergqvist & Hakami, "Ljud & Storbild - Möjligheter och begränsningar"

Fredag 20 augusti kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Nilsson & Hallberg, "Kontextigenkänning: Igenkänning av gång och språng via en accelerometer"
- Szabo, "How to emulate the Super Saw"
- Kassahun, "Audio video synchronization problems"

Alla intresserade är välkomna!
.

Google Analytics