tisdag 27 oktober 2009

Tillfälle för framläggning av exjobb må 14 december

.
Det finns ett tillfälle att presentera sina exjobb i slutet av denna termin, måndagen den 14 december (kl 9-13) i seminarierum 1635.

Om du nästan är färdig med ditt exjobb och har för avsikt att presentera det då kan du gärna skicka ett mail till mig redan nu och meddela detta. Exjobbet ska vara inlämnat till examinator (mig - Daniel Pargman) en vecka innan framläggningen och exjobbet ska skickas till mig av er handledare (som därmed har godkänt exjobbet för framläggning).

Om du redan nu är färdig med ditt exjobb och vill presentera det tidigare är du välkommen att höra av dig till mig per mail (pargman(at)kth(punkt)se). Ifall flera hör av sig kan jag planera in ytterligare ett tillfälle för att lägga fram exjobb en månad tidigare (dvs. runt mitten av november).

Även ni som håller på med, nyligen har påbörjat eller ska skriva era exjobb i vår är välkomna att vara med vid exjobbsframläggningen. Då lär ni er hur det går till och kan få tips som ni har nytta av i ert eget exjobbande.

Informationsmöte om exjobb må 9 november

.
Det finns just nu två grupper studenter för vilka kursen "DM100X - Examensarbete inom medieteknik" är intressant:
- de som ska skriva sina examensarbeten i vår (2010)
- de som "borde" ha skrivit sina examensarbeten i våras (2009) men som av ett eller annat skäl inte gjorde det då.

För båda dessa grupper har jag nu schemalagt ett tillfälle för att presentera kursen och examensarbetet och också svara på de frågor ni har (både de som ska göra sina exjobb i vår och de som är "försenade" med sina arbeten från i våras).

Det schemalagda tillfället infaller måndagen den 9 november klockan 10-12 i sal E51.

Jag kommer att börja med att prata lite om exjobb och exjobbande under första timmen. Andra timmen är öppen för frågor - förbered er genom att tänka igenom om det är något ni undrar över och ta med er de frågorna!

Google Analytics