onsdag 26 maj 2010

Exjobbsrapporten

.
Det finns ett officiellt CSC-dokument (pdf) som handlar om hur en exjobbsrapport ser ut från början till slut och på längden och tvären. Av speciellt intresse kan de sista sidorna vara som innehåller checklistor på vad som gäller för bilder, tabeller, referenser och så vidare.

Det finns även en icke-obligatorisk Word-mall (doc) som man kan använda ifall man använder detta program. I annat fall bör man titta på den och härma den (lägga sig nära hur saker och ting ser ut i den mallen).
.

fredag 21 maj 2010

Schema för exjobbsframläggningarna 25-26 maj

.
Nästa vecka kommer sex exjobb att läggas fram enligt följande:

Tisdag 25 maj kl 10.00 - 12.00 i rum 1635
- Johansson & Ekström, utan titel
- Sandholm & Lind, "Går det att i realtid skicka strömmande video uppläng genom 4G-nätet för nyhetsrapportering i ett högupplöst TV-format?"
- Norberg, "GPS och distansmätning med iPhone"

Onsdag 26 maj kl 13.00 - 15.00 i rum 1635
- Rosengren & Norén, "Augmented reality & heads-up displayer i bilar"
- Björkgren & Nilsson Tuorda, "Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion"
- Ericson, "Status: Tillgänglig - Funktioner och gränssnitt som stödjer de äldsta användarna av internet som social mötesplats.

Alla intresserade är välkomna!
.

måndag 17 maj 2010

Rutiner för exjobbsframläggning

.
Så här går själva framläggningen till:

Varje exjobb behandlas under 30 minuter och ett exjobbspass omfattar 3-4 exjobb (1.5 - 2 timmar). Ni som lägger fram era exjobb närvarar på hela passet och förutom att presentera ert eget exjobb är ni alltså publik till varandras. Gäster är välkomna och speciellt välkomna är de som ska påbörja sina egna exjobb eller som för närvarande håller på att skriva dem. Det kan vara en mycket bra idé att se hur framläggningen går till och att därigenom få en bättre uppfattning om vad allt ert exjobbande ska resultera i.

Schemat för framläggningstillfället fastställs först efter deadline för inlämningen (dvs i detta fall på onsdag eller torsdag denna vecka). Framför gärna ifall ni har speciella önskemål om framläggningstid i samband med att ni lämnar in era arbeten (se tidigare inlägg angående inlämningen).

Under själva framläggningen har ni ca 15 minuter på er för att presentera ert arbete - försök att hålla den tiden (testa att presentera minst en gång innan och håll då också ett öga på klockan). Därefter följer 5-10 minuter för frågor från mig och andra närvarande och 5-10 minuter med avslutande kommentarer från examinator (mig). Detta resulterar därefter (vanligtvis) i mer eller mindre omfattande önskemål om kompletteringar/ändringar innan exjobbet kan betraktas som färdigt.

Ni kan presentera ert exjobb genom att ansluta er dator till en OH-kanon eller genom att ta med ett USB-minne (och hoppas på att kunna låna annans dator). Det går att presentera genom att anteckna på tavlan men det är ovanligt.

Här är några tips som kan hjälpa er att lägga upp er presentation. Välj någon eller några av dessa "ingångar" till era uppsatser ifall det passar er.

- Det här examensarbetet handlar om…
- Vi har valt att skriva vårt examensarbete om…
- Jag kom på idén att skriva om detta för att...
- Det jag tyckte var intressant med den här ämnet var…
- Frågan om varför… tycker jag är speciellt intressant för att…
- För att kunna besvara den frågan började vi med att... därefter... till slut...
- Något vi inte lyckades med helt ut var att...
- I efterhand har jag insett att jag borde ha...
- Något som vi kunde ha utvecklat/funderat lite mer på/borde ha gjort/ har missat är…
- Ett sätt att gå vidare med det här ämnet tror jag skulle kunna vara att…


PS. Glöm inte att ta med gröna lapparna när du lägger fram ditt arbete!
.

tisdag 4 maj 2010

Framläggning av exjobb i augusti

.
Jag har tidigare meddelat att det kommer att vara möjligt att lägga fram era arbeten efter sommaren, i augusti. Mer specifikt kommer detta tillfälle att inträffa onsdagen den 18 augusti.

Hör av dig till mig med ett mail ifall du vill lägga fram ditt exjobb då. Det måste vara färdigt/inlämnat (per mail) en vecka dessförinnan till din handledare OCH till mig, det vill säga senast onsdagen den 12 augusti. Din handledare gör en bedömning huruvida ditt exjobb är "framläggningsbart" och jag som examinator kommer därefter att läsa/examinera det.

Ni kommer därefter att ha till den 23 augusti på er för att korrigera uppsatsen för att den ska hinna rapporteras in innan terminen officiellt börjar (ifall ni ska läsa en inriktning i höst).

Google Analytics